MHDI TIẾN XUÂN

Liên hệ

 • Tên dự án: khu đô thị mới Tiến Xuân
 • Tên khác: MHDI Thạch Thất; MHDI Tiến Xuân
 • Vị trí: Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội
 • Tổng diện tích: 430.056m2
 • Tổng mức đầu tư: 2.346.000.845.000 đồng
 • Diện tích đất ở: 233.717m2
 • Đất công cộng, thương mại: 8.972m2
 • Đất cây xanh, thể thao: 48.516m2
 • Đất giao thông: 103.001m2
 • Đất khác: 42.255m2
 • Sở hữu: Sổ đỏ lâu dài
 • Hiện trạng: Chưa mở bán